Oddaj księgowość firmy w ręce profesjonalistów! Wykorzystaj czas na rozwój. Na to co dla Twojego
biznesu jest naprawdę ważne. Skoncentruj się na profilu swojej działalności, a my w tym czasie chętnie dopełnimy wszelkich formalności za Ciebie.

Posiadamy certyfikat z bezpiecznego wdrażenia KSeF-u Z nami bezpiecznie przejdziesz proces wdrożenia *PAMIĘTAJ: obowiązkowy KSeF już od lipca 2024*
Outsourcing kadry i płace oraz HR

W ramach oferty proponujemy m.in.:
• Prowadzenie teczek osobowych pracowników.
• Prowadzenie ewidencji nieobecności oraz ustalanie uprawnień pracowniczych • Bieżące rejestrowanie ZUS/wyrejestrowywanie ZWUA oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS: ZIUA, ZCNA, KOA.
• Monitorowanie umów terminowych.
• Wydawanie systemowych zaświadczeń dla pracowników.
• Elektronizacja wniosków urlopowych w ramach portalu pracowniczego COMARCH HRM.
• Wydawanie zaświadczeń dla pracowników z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb.
• Wsparcie w prowadzeniu ewidencji czasu pracy.
• Monitorowanie ważności uprawnień branżowych.
• Opracowanie regulaminów wewnętrznych oraz procedur grupowych. • Reprezentowanie klientów w przypadku kontroli instytucji administracji państwowej.
• Umawianie terminu szkoleń w zakresie BHP.
• Przygotowywanie skierowań do lekarza medycyny pracy oraz umawianie wizyt • Administrowanie świadczeniami pozapłacowymi (pakiety medyczne LUXMED, MEDICOVER, ENELMED/Benefit/ ubezpieczenia grupowe, w tym zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników).
• Konsultacje doświadczonych specjalistów.
• Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustaleniami z klientem, w tym rozliczanie umów o pracę.
umów cywilnoprawnych.
• Naliczanie wynagrodzeń dla kadry menadżerskiej.
• Przygotowywanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń (tzw. kwitki/paski wypłat/biuletyny płacowe).
• Obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, PIT, PFRON.
• Przygotowywanie rocznych indywidualnych deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dodatkowo oferujemy:
• Przygotowywanie danych o wynagrodzeniach niezbędnych do sprawozdawczości GUS.
• Wsparcie w rozliczaniu czasu pracy.
• Miesięczne rozliczanie składek PPK.

Pełna Księgowość - Księgi Rachunkowe

W zakres naszych zadań wchodzi:
Prowadzenie ksiąg handlowych zgadnie z obowiązującymi
przepisami podatkowymi.
• Sporządzanie indywidualnych szablonów (analityki kont) zgodnie z sugestiami klienta.
Sporządzanie rejestru VAT zakupu i sprzedaży oraz plików JPK.
• Sporządzanie ewidencji dodatkowych.
• Rozliczanie transakcji UE.
• Rozliczanie importu i eksportu.
• Rozliczanie importu usług.
• Prowadzenia ewidencji dodatkowych.
• Prowadzenia ewidencji środków trwałych.
• Rozrachunki w walutach obcych.
• Rozliczanie podatku dochodowego (PIT lub CIT).
• Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (w pliku XML),
sporządzanego
na potrzeby KRS lub Urzędu Skarbowego.
• Informacja o wysokości podatków w formie e-maila lub sms. • Informacją o stanie należności i zobowiązań.
• Przygotowanie potwierdzeń sald na koniec roku obrachunkowego.
• Sporządnienie dodatkowych raportów dla władz spółki lub właściciela
przedsiębiorstwa.

Ryczałt - prowadzenie i ewidencja

W zakres naszych czynności wchodzi:
• Prowadzenie zapisów przychodu w ewidencji ryczałtowej zgodnie z przepisami.
• Wycena faktur w walucie obcej.
• Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT.
• Rozliczanie importu usług.
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
•Sporządzanie ewidencji dodatkowych.
• Wyliczenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
• Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych rocznych.

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów


W zakres naszych zadań wchodzi:
• Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
zgodnie z przepisami podatkowymi.
• Sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedażny oraz niezbędnych deklaracji JPK.
• Sporządzanie deklaracji VAT UE.
• Rozliczanie transakcji UE
• Rozliczanie importu i exportu.
• Rozliczanie importu usług.
• Wycenianie dokumentów w walutach obcych.
• Prowadzenie ewidencji dodatkowych.
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
• Udzielanie informacji o zmianach i nowościach (w formie informacji e-mail).
• Przekazywanie informacji o podatkach w formie sms lub e-maila.
• Przekazywanie na żądanie klienta zestawień systemowych.
• Współpraca z Inspektorem Ochrony Środowiska.
• Zwrot dokumentów klientowi (jeśli je przekazuje w formie papierowej) po zakończeniu roku podatkowego.
• Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych rocznych.

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • +48 453-019-025

  • SiN sp z o o

  • sin.biuro.pl